Pojďte pracovat k nám, šikovných
lidí není nikdy dost

Chcete se stát jedním z nás? Je nás už téměř 600 a stále hledáme další šikovné kolegy do našich provozoven v Bystřeci i Králíkách. Napište nám, ozveme se anebo se podívejte na seznam volných míst.

Pokud chcete, spusťte si video, uvidíte sami, jak to u nás funguje a co o nás říkají naši zaměstnanci.

Zeptat se na místo

Jak probíhá pracovní pohovor?

Kontaktujte nás Zanechte nám na sebe kontakt a nejlépe i životopis.

Absolvujete pohovor Popovídáme si o vzájemných očekáváních, nic strašlivého.

Dozvíte se výsledek Ať už bude výsledek jakýkoliv, dáme Vám rozhodně vědět.

Zajímáte se o práci? Personální oddělení
Ing. Simona Hajzlerová

Koho zrovna hledáme?

Chcete se stát součástí našeho Formplast týmu? Máte možnost, stačí si vybrat. Volná pracovní místa:

Elektrikář - elektromechanik, údržbář

Bystřec

 • realizace instalací, oprav, diagnostiky
 • seřizování a údržby elektronických systémů strojů

Zjistit více o pozici

Nástrojař – údržba nástrojů

Králíky

 • běžná údržba nástrojů
 • opravy běžných závad

Zjistit více o pozici

Co nabízíme?

 • příjemné pracovní prostředí
 • perspektivní, odpovědnou a samostatnou práci
 • dovolenou navíc nad rámec zákona
 • penzijní připojištění
 • příspěvek na závodní stravování
 • příspěvek na dovolenou a Vánoce
 • roční prémie

Pro studenty nabízíme zajímavý program

Spolupracujeme s vybranými středními a vysokými školami a zajišťujeme smluvené stipendijní programy. Studenti u nás absolvují odborné praxe a stáže, organizujeme exkurze, pracujeme na dlouhodobé a vzájemně prospěšné spolupráci. Studentům pomáháme při realizaci bakalářských a diplomových prací.

Pro studenty středních škol

 • placené letní brigády
 • odborné praxe
 • exkurze

Stipendium pro středoškolské studenty

Vyplácíme 300 Kč až 2 550 Kč měsíčně v závislosti na prospěchu a studovaném ročníku.

Podmínky pro získání stipendia:

 • žák nemá neomluvenou absenci
 • chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
 • celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl (a) s vyznamenáním nebo prospěl (a)
 • hodnocení žáka z oborného výcviku stupněm prospěchu 1 výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý.

Povinnost společnosti:

 • pravidelně vyplácet stipendium dle prospěchu studenta
 • do třech měsíců po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky uzavřít se žákem pracovní poměr
 • poskytnout žákovi minimálně 2 týdenní placené brigády v době letních prázdnin

Pro studenty základních škol

 • exkurze
 • smluvené formy podpory
 • sponzoring

Pro studenty vysokých škol

 • placené letní brigády
 • exkurze
 • spolupráce při realizaci bakalářských a diplomových prací

Hledáte novou práci? Vyplňte níže uvedený formulář a my se ozveme.

*

*

*

*

Informace ke zpracování osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. se sídlem Bystřec 427, 561 54 Bystřec, IČ 47450703 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese: Formplast Purkert, s.r.o., personální oddělení, Bystřec 427, 561 54 Bystřec.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Formplast Purkert, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Kompletní znění o zpracovávaných informací si můžete přečíst na www.formplast.cz/gdpr