Ochrana oznamovatelů

Povinná osoba FORMPLAST PURKERT, s.r.o. zveřejňuje následující informace podle ust. § 9 odst. 2, písm. b) zák. č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“):

  1. Oznámení o protiprávním jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na zvláště k tomu zřízenou e-mailovou adresu oznameni@formplast.cz nebo u pověřené osoby Ing. Jan Pešava (ředitel společnosti), a to osobně nebo telefonicky na čísle +420 731 658 190.
  2. Oznamovatel může učinit oznámení též Ministerstvu spravedlnosti a to postupem, který Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách.
  3. Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.