Kontakt

FORMPLAST PURKERT, s.r.o.

Bystřec 427
561 54 Bystřec
Česká republika
(zobrazit na mapě)

IČ: 47450703
DIČ: CZ47450703

Recepce:

+420 604 260 521 info@formplast.cz

Expedice:

Bystřec (NONSTOP) +420 730 158 494Králíky (Po - Pá 6:00 - 22:00) +420 733 734 512

Kontakt

Lisovna a nástrojárna Bystřec

Bystřec 427
561 64; Bystřec
Česká republika
50°0'36.185"N, 16°34'57.929"E

Lisovna Králíky

Pivovarská 164
561 69; Králíky
Česká republika
50°5'15.884"N, 16°45'18.065"E

Ing. Zdeněk Purkert

Ing. Zdeněk Purkert Generální ředitel společnosti

zdenek.purkert@formplast.cz
Ing. Jan Pešava

Ing. Jan Pešava Ředitel společnosti

jan.pesava@formplast.cz
Ing. Aleš Pomikálek

Ing. Aleš Pomikálek Finanční vedoucí

ales.pomikalek@formplast.cz
David Faltus

David Faltus Vedoucí obchodního oddělení

david.faltus@formplast.cz +420 739 654 149
Ing. Marie Kosková

Ing. Marie Kosková Manažer jakosti

Ing. Miloš Faltus

Ing. Miloš Faltus Vedoucí konstrukce

milos.faltus@formplast.cz
Josef Faltus

Josef Faltus Vedoucí výroby nástrojů

josef.faltus@formplast.cz
Ing. Josef Vaníček

Ing. Josef Vaníček Vedoucí lisovny a logistiky Bystřec

josef.vanicek@formplast.cz
Zdeněk Kollár

Zdeněk Kollár Vedoucí technického oddělení

zdenek.kollar@formplast.cz

Zajímáte se o práci? Personální oddělení
Ing. Simona HajzlerováVedoucí personálního oddělení

+420 771 136 993 (Po - Pá: 7:00 – 15:30 hod.)
simona.hajzlerova@formplast.cz
Podívat se na volná místa

Finanční účtárna

faktury@formplast.cz +420 771 136 984

Expedice Bystřec(NONSTOP)

+420 730 158 494

Expedice Králíky(Po - Pá: 6:00 - 22:00)

+420 733 734 512

Napište nám Vyplňte níže uvedený formulář a my se ozveme.

*

*


Informace ke zpracování osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. se sídlem Bystřec 427, 561 54 Bystřec, IČ 47450703 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese: Formplast Purkert, s.r.o., personální oddělení, Bystřec 427, 561 54 Bystřec.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Formplast Purkert, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Kompletní znění o zpracovávaných informací si můžete přečíst na www.formplast.cz/gdpr