Montáže sestav

V kralické provozovně provádíme montáže námi vylisovaných komponent do funkčních celků.