Konstrukce a vývoj

Konstruování všech projektových úkolů probíhá plně ve 3D prostředí, s možností výstupu ve všech běžně používaných 3D i 2D formátech. Při realizaci vývoje konstrukčních celků je aplikována metoda FMEA s využitím CAQ programů firmy Palstat.