Simulace vstřikování

Pro optimální predikci vlastního procesu vstřikování se při návrhu nástrojů využívá moderních CAE metod. Vlastní výpočet simuluje reálné podmínky včetně temperace nástrojů. Výstupem jsou předpokládané hodnoty všech důležitých parametrů včetně deformací dílů.