Pro studenty středních škol

  • placené letní brigády
  • odborné praxe
  • exkurze

Stipendium pro středoškolské studenty

Vyplácíme 300 Kč až 2 550 Kč měsíčně v závislosti na prospěchu a studovaném ročníku.

Podmínky pro získání stipendia:

  • žák nemá neomluvenou absenci
  • chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré
  • celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl (a) s vyznamenáním nebo prospěl (a)
  • hodnocení žáka z oborného výcviku stupněm prospěchu 1 výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý.

Povinnost společnosti:

  • pravidelně vyplácet stipendium dle prospěchu studenta
  • do třech měsíců po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky uzavřít se žákem pracovní poměr
  • poskytnout žákovi minimálně 2 týdenní placené brigády v době letních prázdnin