1999: Započetí výroby v nové nástrojárně

V roce 1998 jsme se pustili do výstavby nové nástrojárny v Jablonném nad Orlicí. Tato nástrojárna byla o rok později zkolaudována a započala v ní výroba.