Operátor pokovení Bystřec

Požadavky

 • základní / SO vzdělání
 • zraková způsobilost pro práci na vizuálně náročných zakázkách
 • manuální zručnost, vysoké pracovní nasazení

 Náplň práce

 • založení dílců na pokovovací planety
 • odebrání dílů z pokovovací planety a vizuální kontrola výlisků
 • drobné montáže pokovených dílů

Zajímáte se o práci? Personální oddělení
Ing. Simona Hajzlerová

Co nabízíme?

 • perspektivní, odpovědnou a samostatnou práci
 • odpovídající mzdové ohodnocení dle stupně zaučení
 • dovolená navíc nad rámec zákona
 • penzijní připojištění
 • příspěvek na závodní stravování
 • příspěvek na dovolenou a Vánoce
 • čisté a příjemné pracovní prostředí
 • nadstandardní směnové příplatky

Hledáte novou práci? Vyplňte níže uvedený formulář a my se ozveme.

*

*

*

*

Informace ke zpracování osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. se sídlem Bystřec 427, 561 64 Bystřec, IČ 47450703 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese: Formplast Purkert, s.r.o., personální oddělení, Bystřec 427, 561 54 Bystřec.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Formplast Purkert, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat Formplast Purkert, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Kompletní znění o zpracovávaných informací si můžete přečíst na www.formplast.cz/gdpr